Eines del comprador

Una de les funcions de la Unitat de Compres és gestionar les licitacions que afecten a compres generals de la UB i facilitar als usuaris les eines per realitzar les compres de manera eficient.

La comanda UB permet garantir la reserva de crèdit que és imprescindible en determinades compres públiques.

En SAP es poden realitzar les següents comandes.

 • Comanda menor
 • Comanda menor amb acord d'homologació.
 • Comanda excepcional
 • Comanda interna
 • Comandes del Grup UB

 

Manual. Gestió de la compra: compra amb comanda (versió 4.0)

Aquest tipus de comanda s'utilitza per aquests productes que han estat estandarditzats i  les ofertes econòmiques dels quals han estan carregades al SAP.

En aquest cas, quan es  selecciona el material en el SAP, es mostren els proveïdors disponibles juntament la seva oferta.

El programa omplirà automàticament les dades del proveïdor, la referència, el preu i l'IVA del material.

Actualment la comanda homologada està disponible per:

 • Material d'oficina
 • Paper d'escriptura i impressió
 • Gasos, líquids criogènics i instal·lacions

Instrucció conjunta de la Gerència i de l’Oficina de Control intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa, de data 2 de de març de 2015, sobre determinades compres de productes i serveis que no requereixen comanda, sobre la comanda excepcional i sobre el registre i la documentació de les compres al  SAP

 

Diferents tipologies de compres susceptibles:

 • a) Consum de fotocòpies, tant de màquines del projecte d'impressió com ara dels serveis de copisteria interns (concessionaris) i externs
 • b) Compres a botigues concessionàries dels centres.
 • c) Serveis de missatgeria.
 • d) Bidons d’aigua pel dispensador.
 • e) Petites compres in situ de quiosc, llibreria, alimentació, farmàcia, drogueria, ferreteria, correu, material elèctric, material electrònic, petits dispositius informàtics i audiovisuals, petit electrodomèstic i d’altres compres anàlogues realitzades a botigues especialitzades o grans magatzems.
 • f) Còpies de claus.
 • g) Aranzels i despeses de duanes.
 • h) Taxes, imposts, cànons, pagaments a universitats i altres ens públics.
 • i) Reactius de màquines dispensadores.
 • j) Entrades a museus, activitats culturals i esportives.
 • k) Tiquets de transport metropolità.
 • l) Publicació i reimpressió d’articles de recerca.
 • m) Inscripció a congressos, reunions, cursos, seminaris.
 • n) Quotes d’associació.
 • o) Subscripcions a publicacions periòdiques.
 • p) Publicació d’anuncis i esqueles.
 • q) Serveis puntuals de professionals: advocat, arquitecte, assessor, intèrpret, traductor prèvia concurrència d’ofertes, si és el cas.

Àgora és una eina d'ajuda per cercar els tres millors preus en els acords marc de reactius, material de laboratori i gasos.

En aquest acords marc s'han negociat uns preus màxims per els productes d'ús més freqüent i s'han valorat les tres millors ofertes, permetent d'aquesta manera la compra directa. Aquestes ofertes estan recollides en els Excels disponibles a cada acord marc. Àgora només facilita la cerca de la informació continguda en aquests Excels.

Àgora no és una eina d'ús obligatori i no conté informació dels catàlegs.

Quadre resum dels CPV’s carregats al SAP (a la pestanya FAVORITS, els més habituals)

Què són els codis CPV?

La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary) és un sistema d'identificació i categorització de totes les activitats econòmiques susceptibles de ser contractades mitjançant licitació o concurs públic a la Unió Europea. El seu ús és obligatori a la Unió Europea des de l'1 de febrer de 2006.

Per a què serveixen?

El CPV estableix un sistema de classificació únic dels contractes públics, amb l'objectiu d'unificar les referències que els òrgans de contractació i les entitats adjudicadores fan servir per descriure l'objecte dels contractes. Per tant, la seva principal utilitat és la possibilitat d'identificar licitacions i adjudicacions en qualsevol país de la Unió Europea sense necessitat de traduccions. 

Per accedir als manuals i videotutorials sobre la Unitat de Suport Econòmic Financer clica aquí: Manuals i videotutorials