En detall

Prestació del Servei de les Agències de Viatge durant el període de tancament d’edificis

Avisos i alertes | 01-02-2022

Durant el proper període de tancament d’edificis, Atlanta Agència de Viatges, prestaran els seus serveis tots els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 9 h a 18 h i en els seus telèfons i correus-e habituals. els dies 24 i 31 es consideren festius.

 

Igualment, durant el període de tancament dels edificis de la UB se sol·licitarà la informació o pressupost mitjançant el Formulari SP habitual i es contractaran els serveis, enviant el document d’autorització de viatge (SV/AG),  amb còpia a la Unitat de Comptabilitat (despeses.viatges@ub.edu). Les agències de viatge admetran SV sense número d’AV (3000XXXXX).

 

Recordeu que tots aquests tràmits, s'han de realitzar mitjançant el coreu corporatiu UB, xxxxxx@ub.edu i els camps de la SV/AG, DADES DE LA UNITAT GESTORA DEL VIATGE, són obligatoris, les agències no tramitaran cap viatge sense aquestes dades.

 

En el moment en que es pugui accedir al sistema (SAP), i en el termini més breu possible, s’ha de formalitzar el document AV i comunicar el número corresponent al correu despeses.viatges@ub.edu. Aquest número d’AV no s’ha de comunicar a les agències  per tal d'evitar duplicitats.

 

Tingueu en compte que les factures que emeti l'agència de viatges dels viatges sol·licitats amb SV sense número entraran amb el núm. d’una AV (300095906) genèrica centralitzada al CEGE de comptabilitat, i des d’aquest CEGE es distribuiran les diferents factures al CEGE que correspongui, per això és molt important que a l’hora de sol·licitar els viatges s’indiqui el departament o la Unitat gestora d’aquest viatge.

No demaneu a les agències la rectificació de les factures en que surti aquest núm. d’AV genèrica

 

 

Servei especial d’assistència 24 x 365

 

Fora dels horaris indicats, i els dissabtes, diumenges i festius, es poden fer reserves de viatges urgents i resoldre incidències mitjançant el servei urgent 24 x 365. Aquest servei especial d’assistència està atès per personal propi de l’agència però diferent del que té assignat la UB habitualment i dona suport a necessitats urgents com ara incidències durant el viatge, peticions urgents de viatge fora de l’horari d’oficina, etc.

 

Podeu contactar-hi trucant als telèfons 910 841 088 o al 34 910 841 088 si us trobeu fora d'Espanya si treballeu amb Atlanta.

Us heu d’identificar com a membres de la UB i, depenent del tràmit, us poden demanar que faciliteu les dades d’una targeta de crèdit personal, també a títol de garantia. Posteriorment haureu de formalitzar aquest viatge tal com s'indica més a dalt pel cas de vacances i tancament d’edificis.


Comparteix-ho: