En detall

Fi de la pròrroga extraordinària de l’Acord Marc amb Viajes el Corte Inglés (VECI)

Avisos i alertes | 03-02-2022

Degut a causes alienes a la UB, la nova licitació d’agències de viatges  no ha estat encara resolta.  Per tant, en aquest moment,  l’únic proveïdor homologat per al  Servei d’Agències de Viatges per la UB i el seu grup  és ATLANTA AGÈNCIA DE VIATGES, S.A.
Per tal de complir amb la Llei de Contractes del Sector Públic, us demanem feu les vostres sol·licituds de viatges a l’única agència que en aquest moment està homologada: ATLANTA AGÈNCIA DE VIATGES, S.A. , que ampliarà l’equip d’atenció directa da la UB al nou volum de sol·licituds.
Si per raons urgents i degudament justificades heu de recórrer a la contractació de viatges amb VECI, us haureu de posar prèviament en contacte amb la Unitat de Compres compres@ub.edu
Esperem que la nova licitació es pugui resoldre aviat, i tornem en breu a disposar dels serveis  de dues  agències de viatges.


Comparteix-ho: