En detall

Noticia - Demores agències de viatges.

Avisos i alertes | 19-05-2023

A causa de l'increment d'incidències comunicades per part dels usuaris sobre el funcionament de les agències de viatges, la Unitat de Compres els hi ha tornat a requerir el compromís de complir amb els terminis establerts en l'acord marc.

No obstant això, per tal de poder agilitzar els procediments de contractació de viatges, cal tenir en compte les següents indicacions:

Les inscripcions a congressos s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de deu dies laborals.
Evitar sol·licitar pressupostos a diverses agències de forma simultània.
Evitar en la mida del possible demanar recotitzacions sobre un mateix pressupost fins que no estigui decidit el viatge.
Cal recordar que l'acord marc de la Generalitat no contempla les mateixes condicions pels acompanyants, per tant, s'han de considerar compres fora de l'acord marc a títol particular.
Cal evitar el fraccionament de les factures dels Hotels.

Gràcies per la vostra col·laboració


Comparteix-ho: