Innovació docent

Des del Departament participem en quatre projectes d'innovació docent que tracten de millorar l'aprenentatge dels nostres estudiants.

Dos projectes s'emmarquen dins l'Aprenentatge-Servei (ApS), activitat educativa que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte ben estructurat.

Un altre projecte es centra en l'Aprenentatge basat en projectes (ABPj), el qual es fonamenta en la utilització de projectes autèntics i realistes, basats en una qüestió, tasca o problema altament motivador i relacionat directament amb el context de la professió. Els alumnes adquireixen un rol actiu cercant solucions de forma col·laborativa. És una metodologia que es troba dins de l'àmbit de l'aprenentatge actiu. En aquest, l'alumne deixa de ser un subjecte passiu i l'adquisició dels coneixements és fa per un procés de treball comú entre docent i estudiant.

Comparteix-ho: