Màsters oficials

 • Aquest màster proporciona una formació especialitzada i multidisciplinària en agricultura, gestió forestal i medi ambient.

  Està coordinat des de la Secció de Fisiologia Vegetal. Gran part del professorat pertany a aquesta Secció.

 • Aquest màster ofereix formació sobre la biodiversitat humana, el seu origen, evolució i implicacions biomèdiques. La coordinació i gran part de la docència es fa des de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica.
 • Aquest màster proporciona una formació actualitzada de la diversitat dels éssers vius, el seu origen, evolució i conservació.

  El Departament té un paper central en aquest màster; està coordinat des de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica i la major part de la docència la realitza professorat del Departament.

 • Aquest màster forma professionals en l’estudi de poblacions, comunitats i sistemes naturals per la diagnosi, gestió i restauració dels ecosistemes.

  Està coordinat des de la Secció d'Ecologia. La major part de la docència la realitza professorat del Departament.

 • Es tracta d'un màster interuniversitari que ofereix una especialització en ciències del mar.

  Està coordinat des de la Secció d'Ecologia. Gran part de la docència la realitza professorat del Departament.

 • Aquest màster ofereix una formació transversal que inclou els diferents aspectes tècnics, socials, econòmics i jurídics implicats en la gestió global i integrada de l’aigua.

  El Departament hi participa en la docència de les assignatures: «Aigües epicontinentals», «L’aigua a l’agricultura i a la ramaderia» i «Aigües residuals: depuració i recuperació de recursos», amb professorat de les Seccions d’Ecologia i de Zoologia i Antropologia Biològica.

 • Aquest màster proporciona una formació avançada en el camp de la biomedicina, capacitant els seus alumnes per l’exercici professional tant per la recerca com per l’anàlisi clínic o la indústria farmacèutica.

 • Aquest màster aporta coneixements actualitzats i interdisciplinaris en matèria de neurociències que capaciten a futurs investigadors i professionals d’aquesta àrea per resoldre les qüestions relacionades de manera transnacional i incorporar-se a laboratoris públics i privats.

 • Aquest màster afavoreix la formació d'investigadors en aspectes bàsics i clínics de la salut mental i fomenta l'intercanvi entre grups de treball per tal de facilitar la realització de treballs conjunts.

  Es tracta d'un màster interuniversitari organitzat per grups de recerca en biomedicina que pertanyen al CIBERSAM. Hi imparteix docència el professorat de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica.

 • Aquest màster pretén formar investigadors competitius en ciències del comportament, en particular en les àrees de personalitat, avaluació i tractaments psicològics.

 • El màster té una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina en el seu sentit més ampli i capacita per a la recerca i la incorporació professional a empreses i institucions que empren l'anàlisi genètic i genòmic.