Màsters oficials
Agrobiologia ambiental

Aquest màster proporciona una formació especialitzada i multidisciplinària en agricultura, gestió forestal i medi ambient.

Està coordinat des de la Secció de Fisiologia Vegetal. Gran part del professorat pertany a aquesta Secció.

Web del màster


Antropologia Biològica

Aquest màster ofereix formació sobre la biodiversitat humana, el seu origen, evolució i implicacions biomèdiques.

La coordinació i gran part de la docència es fa des de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica.

Web del màster


Biodiversitat

Aquest màster proporciona una formació actualitzada de la diversitat dels éssers vius, el seu origen, evolució i conservació.

El Departament té un paper central en aquest màster; està coordinat des de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica  i la major part de la docència la realitza professorat del Departament.

Web del màster


Ecologia, gestió i restauració del medi natural

Aquest màster forma professionals en l’estudi de poblacions, comunitats i sistemes naturals per la diagnosi, gestió i restauració dels ecosistemes.

Està coordinat des de la Secció d'Ecologia. La major part de la docència la realitza professorat del Departament.

Web del màster


Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Es tracta d'un màster interuniversitari que ofereix una especialització en ciències del mar.

Està coordinat des de la Secció d'Ecologia. Gran part de la docència la realitza professorat del Departament.

Web del màster


Ciència i gestió integral de l’aigua

Aquest màster ofereix una formació transversal que inclou els diferents aspectes tècnics, socials, econòmics i jurídics implicats en la gestió global i integrada de l’aigua.

El Departament hi participa en la docència de les assignatures: «Aigües epicontinentals», «L’aigua a l’agricultura i a la ramaderia» i «Aigües residuals: depuración i recuperación de recursos», amb professorat de les Seccions d’Ecologia i de Zoologia i Antropologia Biològica.

Web del màster


Biomedicina

Aquest màster proporciona una formació avançada en el camp de la biomedicina, capacitant els seus alumnes per l’exercici professional tant per la recerca com per l’anàlisi clínic o la indústria farmacèutica.

Web del màster


Neurociències

Aquest màster aporta coneixements actualitzats i interdisciplinaris en matèria de neurociències que capaciten a futurs investigadors i professionals d’aquesta àrea per resoldre les qüestions relacionades de manera transnacional i incorporar-se a laboratoris públics i privats.

Web del màster


Iniciació a la recerca en salut mental

Aquest màster afavoreix la formació d'investigadors en aspectes bàsics i clínics de la salut mental i fomenta l'intercanvi entre grups de treball per tal de facilitar la realització de treballs conjunts.

Es tracta d'un màster interuniversitari organitzat per grups de recerca en biomedicina que pertanyen al CIBERSAM. Hi imparteix docència professorat de la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica.

Web del màster


Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Màster d’orientació professionalitzadora que ofereix una formació inicial per adquirir les competències necessàries per exercir la docència.

Web del màster


Recerca en comportament i cognició

Aquest màster pretén formar investigadors competitus en ciències del comportament, en particular en les àrees de personalitat, avaluació i tractaments psicològics.

Web del màster


Genètica i genòmica

El màster té una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, en genètica, evolució, desenvolupament i biomedicina en el seu sentit més ampli i capacita per a la recerca i la incorporació professional a empreses i institucions que empren l'anàlisi genètic i genòmic.

Web del màster