Genètica

Presentació

La Unitat de Genètica coordina i imparteix la docència de les assignatures troncals de Genètica Medica al Grau de Medicina, Anàlisi Genètica al Grau de Ciències Biomèdiques, Patologia Molecular i Terapèutica al Grau de enginyeria Biomèdica, i diverses assignatures addicionals optatives i troncals relacionades amb la genètica a màsters i postgraus. Els membres de la Unitat pertanyen a diversos grups de recerca (Biologia Molecular de la Reproducció i el Desenvolupament, Inflamació en Malaltia Hepàtica, Genètica i Tumors Urològics), tots ells pertanyents al IDIBAPS.

Addicionalment, diversos membres desenvolupen també activitat assistencial a l’Hospital Clínic de Barcelona a través de places vinculades. Aquestes activitats complementàries de recerca i assistencials resulten molt enriquidores  per a la docència, permetent trametre als estudiants l’experiència personal de primera mà dels diversos professionals de la Unitat.

Oliva Virgili, Rafael
(Cap Unitat, telèfon 934021877)
Catedràtic d’Universitat roliva@ub.edu
Oriola Ambrós, Josep Professor Agregat joriola@ub.edu
Clària Enrich, Joan Professor Agregat jclaria@ub.edu
Mengual Brichs, Lourdes Professora Associada 6+6 lmengual@ub.edu
Codina Pascual, Montserrat Professora Associada 2+2 codina@ub.edu
Castillo Corullón, Judit Professora Associada 1+1 juditcastillo@ub.edu
Jodar Bifet, Meritxell Professora Associada 1+1 meritxell.jodar@ub.edu
Titos Rodriguez, Esther Professora Associada 1+1 etitosro@ub.edu

Per: Marc Torra Massana
Directors: Rafael Oliva Virgili i  Rita Vassena
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (10-07-2019)

Qualificació: Excel.lent Cum Laude

Estudi del carcinoma urotelial. Identificació de biomarcadors amb valor diagnòstic i pronòstic
Per: Ruth Montalbo Calafell
Directors: Lourdes Mengual i Laura Izquierdo
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (12/12/2018)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude. Menció Doctor Internacional

Influencia de factores séricos y genéticos en la respuesta inflamatoria sistémica en la cirrosis descompensada
Per: José Alcaraz Quiles
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2018)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude

Role of specialized pro-resolving lipid mediators and ER stress in obesity derived non-alcoholic fatty liver disease
Per: Bibiana Rius Boadas
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2017)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude, Menció Doctor Internacional

Caracterización biológica y molecular de síndromes teratozoospérmicos causantes de la infertilidad masculina
Per: Olga López Rodrigo
Directors: Rafael Oliva Virgili i Lluis Bassas Arnau
Universitat de Barcelona (20-09-2017); Data de dipòsit 30/05/2017
Qualificació: Excel·lent Cum Laude

Identification of human sperm proteome abnormalities in infertile patients
Per: Claudio Attardo Parrinello
Director/a: Rafael Oliva Virgili
Universitat de Barcelona (22-12-2016)
Qualificació: Màxima

Papel de PGE2 en la inflamación, remodelación y conversión de los adipocitos blancos a células beige en el tejido adiposo blanco
Per: Veronica Garcia Alonso
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2016)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude

La importancia del balance en ácidos grasos omega-3 y omega-6 en la esteatohepatitis no alcohólica asociada a la obesidad
Per: Cristina López Vicario
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2015)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude, Premi Extraordinari de Doctorat, Menció Doctor Internacional

Caracterització del contingut proteic del nucli de l’espermatozoide humà i el seu potencial epigenètic
Per: Judit Castillo Corullón
Director/a: Rafael Oliva Virgili
Universitat de Barcelona (19-09-2014)
Qualificació: Màxima

Distribució diferencial de gens en la cromatina espermàtica i detecció de proteïnes presents en una abundància alterada en pacients infèrtils
Per: Rubén Azpiazu Gutiérrez
Director/a: Rafael Oliva Virgili
Universitat de Barcelona (17-06-2014)
Qualificació: màxima

Biomarcadores de estadiaje molecular y de respuesta terapéutica en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo
Per: Cristina Baylo Gázquez
Directors: Lourdes Mengual i María José Ribal
Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona (08/10/2013)
Qualificació: Excel·lent Cum Laude

Papel del receptor nuclear PPARgamma en la inflamación y la esteatosis hepàtica
Per: Eva Morán Salvador
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2013)
Qualificació: Excel·lent cum laude

Anàlisi del contingut de RNA i estudi mutacional de gens candidats en infertilitat masculina
Per: Meritxell Jodar Bifet
Director/a: Rafael Oliva Virgili i Josep Oriola Ambrós
Universitat de Barcelona (22-07-2012)
Qualificació: màxima

Participación de la 5-y la 12/15-lipooxigenasa en el desarrollo y progresión de la inflamación y esteatosis hepática

Per: Marcos Martínez Clemente
Director/a: Joan Clària Enrich
Universitat de Barcelona (2011)
Qualificació: Excel·lent cum laude. Premi Extraordinari de Doctorat

Biomarcadors pronòstics en el carcinoma renal de cèl·lules clares
Per: Gemma Lozano Lasheras
Directora: Lourdes Mengual Brichs
Grau: Ciències Biomèdiques, Universitat de Barcelona
Data lectura: 12/09/2019

Assessment of the discomfort associated with flexible cystoscopy in the follow-up of non-muscle invasive bladder cancer
Per: Sofía Peruga Lafuerza
Directora: Lourdes Mengual Brichs
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona
Data lectura: 7/06/2019

Fat-free muscle mass in funcional magnetic resonance imaging predicts acute-on-chronic liver failure
Per: Maria Alpiste Gruas
Director: Joan Clària Enrich
Grau: Grau en Medicina, Universitat de Barcelona
Curs: 2018-2019

Genetics of Neonatal Diabetes. Diagnosis, treatment and genetic advising
Per: Marta Sant Albors
Director: Josep Oriola Ambròs
Grau: Medicina. Campus Bellvitge, Universitat de Barcelona
Curs: 2017-2018

Phaeochromocytomas and Paragangliomas: Entities with high heritability
Per: Joaquim Casals Urquiza
Director: Josep Oriola Ambròs
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona
Curs: 2017-2018

Monogenic Diabetes. A systematic review

Per: Anna Campillo Grau
Director: Josep Oriola Ambròs
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona

Curs: 2016-2017

Quantification of Protamines 1 and 2 of Human Sperm
Per: Maria del Mar Llompart Salva
Director: Rafael Oliva Virgili
Grau: Enginyeria Biomèdica, Universitat de Barcelona
Curs: 2015-2016

Etiology of human male infertility. Evaluation and diagnosis of the infertile men
Per: Nuria López Jiménez
Director: Rafael Oliva Virgili
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona
Curs: 2015-2016

Diagnóstico no invasivo del cáncer de vejiga
Per: Anna Ferran Carpintero
Directora: Lourdes Mengual Brichs
Grau: Medicina, Universitat de Barcelona
Data lectura: 20/01/2016

Efecte de l’albúmina sèrica humana sobre l’estrés en el reticle endoplasmàtic en línies cel·lulars com a model d’inflamació en pacients amb Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF)
Per: Mireia Casulleras Oliver
Director: Joan Clària Enrich
Grau: Grau en Biotecnologia, Universitat de Vic
Curs: 2014-2015

Identification of a SNP of the Chemokine-Like receptor 1 gene with biological significance in obesity
Per: Marta Ruiz Fernández
Director: Joan Clària Enrich
Grau: Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat de Barcelona
Curs: 2013-2014

Effects of SNPs of pro and anti-inflammatory genes on the risk of developing obesity
Per: Teresa Martin Mateos
Director: Joan Clària Enrich
Grau: Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat de Barcelona
Curs: 2012-2013

Unraveling the H4K5 post-translational modifications dynamics on sperm chromatin remodeling and its potential role as epigenetic mark in mature sperm
Per: Paula Jauregi Barandica
Directors: Rafael  Oliva Virgili i Judit Castillo Corullón, Department de Biomedicina
Màster en Biomedicina – Basic and Translational Research in Human Pathologies, UB
Curs acadèmic: 2018-2019

RNAs circulares: RNAs no codificantes presentes en el espermatozoide humano y su potencial epigenético
Per: Ainize Odriozola Larrañaga
Director: Meritxell Jodar, Departament de Biomedicina, UB
Tutora UAB: Ester Antón
Màster en Citogenética y Biología de la Reproducción, Especialitat de Biología de la Reproducció - Metodología de investigación, UAB.
Coordinadora del mòdul: Marta Martín Flix
Curs acadèmic: 2018-2019

Hyaluronic acid activates innate immune cells and contributes to low grade inflammation in obese individuals
Per: Mohamed Kamis
Director: Joan Clària Enrich
Màster en Medicina Translacional, Universitat de Barcelona
Curs: 2017-2018

Cellular and molecular mechanisms of action of albumin in the prevention of Acute-on-chronic Liver Failure
Per: Marta Duran Güell
Director: Joan Clària Enrich
Màster en Medicina Translacional, Universitat de Barcelona
Curs: 2015-2016

Identification of histone post-translational modifications and their expression pattern in human spermatogenesis

Per: Ferran Barrachina Villalonga
Director: Rafael Oliva Virgili
Tutor (UAB): Dr. Jordi Benet
Màster Oficial de Citogenètica i Biologia de la Reproducció, Universitat Autònoma de Barcelona
Curs acadèmic: 2014-2015

Comparison of protamine P1/P2 ratio in different types of infertile patients
Per: Arnau Carreño Roca
Director: Rafael Oliva Virgili
Master in Biomedicine, Faculty of Medicine, Universitat de Barcelona
Curs acadèmic: 2014-2015

Prognostic miRNAs in upper tract urothelial carcinoma
Per: Ruth Montalbo Calafell
Director: Lourdes Mengual Brichs
Facultat de Ciències de la Salud, Universitat Pompeu Fabra
Qualificació: Excel·lent (9.2/10)
Lectura: 11/06/2014

Identificación de variantes genéticas asociadas con una respuesta inflamatoria inadecuada en pacientes cirróticos con “Acute-on-Chronic Liver Failure”
Per: José Alcaraz Quiles
Director: Joan Clària Enrich
Màster en Medicina Translacional, Universitat de Barcelona
Curs: 2013-2014

Comparteix-ho: