Closing of the cycle "La forja d'una economia industrial, 1820-2020" in tribute to Dr. Jordi Nadal

Fiifth Session: Milestones and Challenges of the Third Technological Revolution in the East of the 21st Century
News | 18-09-2023

Tribute to Dr. Jordi Nadal

La forja d'una economia industrial, 1820-2020: èxits i fracassos del desenvolupament econòmic espanyol

Cycle of lectures and scientific debate at the Ateneu Barcelonès (Canuda Street, 6)

CLOSING OF THE CYCLE

Monday 18 September, 17:00 h.

 

Fiifth Session: Milestones and Challenges of the Third Technological Revolution in the East of the 21st Century

Dr. Anna Aubanell (Universitat Autònoma de Barcelona). Chair

  • Dr. Esther Sánchez (Universidad de Salamanca): Del ensueño nuclear a las energías verdes
  • Dr. José Luis García Ruiz (Universidad Complutense de Madrid): La política industrial y los desafíos del siglo XXI

Dr. Montserrat Llonch (Universitat Autònoma de Barcelona). Chair

  • Els desequilibris en les pautes d'industrialització i llurs conseqüències. Dr. Albert Carreras (Universitat Pompeu Fabra)

Closing

Mrs. Isona Passola i Vidal (Presidenta de l'Ateneu Barcelonès)
Dr. Jordi Catalan (Centre d’Estudis Jordi Nadal, Universitat de Barcelona)
Dr. Irene Maestro (Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, UB)

Mr. Jaime Herrero (Vicesecretari General del Banco de España)

Mr. Pere Aragonès i Garcia, President of the Government of Catalonia

 

 


Share: