Línies de recerca

La recerca de la Facultat d’Educació té per objectiu contribuir a la cerca de solucions als problemes educatius actuals, a més d’aprofundir en els fonaments teòrics i científics de l’educació des d’una perspectiva interdisciplinària.   

La recerca és un dels pilars bàsics de tota professió, en tant que genera coneixement útil per interpretar la realitat que ens envolta i orienta sobre les estratègies d’intervenció més adequades per als objectius proposats. El terreny on el Treball Social desenvolupa les seves pràctiques és prou diferenciat com per prendre la responsabilitat de produir aquest coneixement.

La recerca s'organitza en grups, GRITS (Grup de Recerca i Innovació en Treball Social) i TRANS@NET (Grup d'Innovació Docent).

Aquestes són les principals línies de recerca dels grups de recerca:

  • Política social i inclusió social
  • Anàlisi i transformació del conflicte i mediació comunitària
  • Espai públic i vida quotidiana
  • Conversa, mètode biogràfic i creativitat social
  • Història del treball social a Catalunya i a Espanya
  • Sociologia del treball social i representacions dels treballadors socials
  • Organització i desenvolupament comunitari
  • Formació-acció i avaluació dels plans comunitaris (plans integrals, plans de desenvolupament local, plans d'inclusió social, plans educatius entorn, etc)
  • Noves tecnologies i canvi social

 

 

Comparteix-ho: