TRANS@NET - Grup d'Innovació Docent

Grup d

El Grup d’Innovació Docent Trans@net neix davant la voluntat de desenvolupar i aplicar noves metodologies docents dins l’enquadrament de l’ensenyament universitari. Anteriorment al fet que el grup obtingués el reconeixement per part de la UB com a grup consolidat al setembre de l’any 2016, el grup ja participava i treballava amb diferents projectes vinculats amb la millora de l’ensenyament del Grau, més tenint en compte les modificacions que havien suposat la introducció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya). 

Aquest és un grup integrat per professores i professors d’àmbits disciplinaris diversos, vinculats a diferents Departaments, que imparteixen docència en els equips respectius d'assignatures dins el Grau de Treball Social.

 

Vídeo de presentació

 

Objectius
 

  • Aprofundir un coneixement  mutu entre els membres del grup.
  • Identificar uns reptes de treball comuns per millorar l'aprenentatge dels estudiants del Grau de Treball Social.
  • Impulsar Projectes de millora docent  integrats en algun o en diferents eixos, com ara aquells relacionats amb:
  1. L’aplicació d'accions d'aprenentatge basades en la transversalitat disciplinària.
  2. El desenvolupament de les competències transversals  entre assignatures.
  3. L’avaluació formativa.
  4. El desenvolupament de metodologies i materials d'aprenentatge.

 

Comparteix-ho: