Nou edifici

  • Bloc A

Tipus d'espai Denominació Plànol Foto Capacitat Equipament Webcam
Sala polivalent A-107 plànol foto 16 x
Sala polivalent A-112 plànol foto 16 x
Sala polivalent A-217 plànol foto 16 model PTZ
Sala de professors A-218 plànol foto 22 model PTZ
Sala polivalent A-317 plànol foto 16 x
Sala de professors A-318 plànol foto 22 model PTZ
Sala de juntes Maria Soteras A-411 plànol foto 28 model PTZ
Sala de pràctica jurídica - Dossier d'informació bàsica AS-105 plànol foto 56 model PTZ
Sala de mediació AS-106 plànol foto 4 model PTZ
Sala de mediació AS-107 plànol foto 26 x

 

  • Bloc B

Tipus d'espai Denominació Plànol Foto Capacitat Equipament Webcam
Aula informàtica BS-101 plànol foto 28 model KONFTEL
Aula informàtica BS-102 plànol foto 28 model KONFTEL

 

  • Bloc C

Tipus d'espai Denominació Plànol Foto Capacitat Equipament Webcam
Sala polivalent C-109 plànol foto 16 model Logitech
Sala polivalent C-209 plànol foto 16 model Logitech
Sala polivalent C-309 plànol foto 16 model Logitech
Sala polivalent C-409 plànol foto 16 x
Aula informàtica CS-101 plànol foto 28 x
Aula informàtica CS-102 plànol foto 28 x

 

  • Bloc D - Aulari Jordi Solé Tura

Tipus d'espai Denominació Plànol Foto Capacitat Equipament Webcam
Aula D-001 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-002 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-003 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-004 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-101 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-102 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-103 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-104 plànol foto 77 model KONFTEL
Aula D-201 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-202 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-203 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-204 plànol foto 33 model CLEARONE
Aula D-205 plànol foto 33 model CLEARONE
Aula D-206 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-207 plànol foto 33 model CLEARONE
Aula D-208 plànol foto 33 model CLEARONE
Seminari D-209 plànol foto 16 x
Aula D-301 plànol foto 30 model KONFTEL
Aula D-302 plànol foto 30 model CLEARONE
Aula D-303 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-304 plànol foto 30 model CLEARONE
Aula D-305 plànol foto 30 model CLEARONE
Aula D-306 plànol foto 30 model CLEARONE
Aula D-307 plànol foto 30 model CLEARONE
Aula D-308 plànol foto 74 model KONFTEL
Aula D-309 plànol foto 30 model i3
Aula D-310 plànol foto 30 model i3
Seminari D-311 plànol foto 16 x
Aula D-401 plànol foto 32 model KONFTEL
Aula D-402 plànol foto 32 model KONFTEL
Aula D-403 plànol foto 32 model KONFTEL
Seminari D-404 plànol foto 20 model i3
Seminari D-405 plànol foto 20 model i3
Seminari D-406 plànol foto 20 model i3
Seminari D-407 plànol foto 20 model i3
Seminari D-408 plànol foto 20 model i3
Seminari D-409 plànol foto 20 model i3
Aula D-410 plànol foto 29 model i3
Aula D-411 plànol foto 32 model CLEARONE
Aula D-412 plànol foto 30 model CLEARONE
Seminari D-413 plànol foto 16 x
Aula DS-101 plànol foto 30 model PTZ
Comparteix-ho: