Usos lingüístics

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals, tant acadèmics com administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya, i també l’anglès segons la planificació de cada facultat. Així mateix, es promou el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat plurilingüe, d’una banda, i millorar les competències lingüístiques de l’alumnat, d’una altra.

El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professorat. Pel que fa a l’alumnat de mobilitat entrant, també es preveu la possibilitat d’utilitzar altres llengües en les activitats avaluatives, si això s’acorda prèviament amb el professorat.

Cada centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic, així que en formalitzar la matrícula l’alumnat pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe de cada assignatura. La llengua indicada no es canvia i es manté durant tot el curs.

L’alumnat de mobilitat té a la seva disposició un curs intensiu de nivell inicial, deu dies abans de l’inici de cada semestre, i el Programa d’acollida lingüística, que inclou les activitats de la Borsa d’intercanvi lingüístic. Es pot consultar el calendari dels cursos, els centres on s’imparteixen i el sistema d’inscripció al web dels Serveis Lingüístics.

Contacte

Comparteix-ho: