Comissió de Biblioteca

Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants - Presidenta

Cap de Biblioteca - Secretària

Administradora

Representants departaments:

Econometria, Estadística i Economia Aplicada - Javier Romaní

Economia - Joaquim Solé

Empresa - Ana González

Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial - Jordi Planas

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial - M. Àngels Pons

Sociologia - Alberto Martín

2 estudiants:

Aritz Bel

Carles Monistrol

1 membre del personal de biblioteca:

Jordi Ciuró

Comparteix-ho: