Universitat de Barcelona

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és un servei d’atenció, orientació i assessorament als estudiants universitaris, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el col·lectiu, i d’acord amb el suport específic que requereix davant els estudis que han escollit cursar. Tot això es concreta en un conjunt d’accions on pren màxima importància la figura del professorat tutor.

Accediu al PAT dins la secció de Representació dels estudiants de la Facultat.

Comparteix-ho: