Universitat de Barcelona

Grau d'Empresa Internacional

Perfil d'accés

  • Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional
  • Facilitat per les matemàtiques i l'estadística
  • Interès en la cultura i els negocis a la resta del món
  • Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències
  • Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües)
  • Domini de les noves tecnologies de la informació

 

Comparteix-ho: