Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Organització i metodologia docent

El màster universitari de Direcció d’Empreses de l’Esport presenta un programa dividit en dos semestres, de 30 ECTS cadascun; és un màster presencial en horari de matí, amb una durada d’un curs acadèmic i amb dedicació a l’estudi a temps complet. El nombre de places que s’ofereixen és de 25 per curs acadèmic.

La metodologia general de les classes és teoricopràctica, amb alguns seminaris i visites de ponents provinents del sector.

Les concrecions pertinents a cada assignatura (metodologia, avaluació, temari, etc.) es troben en el pla docent que es publica a l’inici de curs.

El màster disposa de 60 crèdits amb matèries de caràcter obligatori i optatiu.

 

Crèdits totals: 60

  • Crèdits obligatoris: 50 (dividits en: 30 crèdits de 5 assignatures –5 crèdits cadascuna– + 10 crèdits de Pràctiques + 10 crèdits del Treball final de Màster)
  • Crèdits optatius: 10 (dividits en 4 assignatures a escollir entre les 5 assignatures optatives ofertes en tots dos semestres).

 

Oferta acadèmica per semestres.

Comparteix-ho: