Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Avaluació

 

De forma general, l’avaluació de l’assoliment dels aprenentatges amb relació a les competències pròpies d’una assignatura pot ser continuada o única, vegeu: normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, aprovada per Consell de Govern en data 27 de febrer de 2020.

L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més del detall de l’avaluació continuada, el pla docent també inclou les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Finalitzat el període d’avaluació continuada i avaluació única, i després de la publicació de les qualificacions finals, s’obre un període de reavaluació.

Les concrecions pertinents dels sistemes d’avaluació de cada assignatura del pla d’estudis del màster es troben en els respectius plans docents.

Curs: 2023-2024

Comparteix-ho: