Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen i que s’han obtingut en altres estudis i cursos o en l’experiència professional.

Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB (www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES_cat.pdf).

Normativa específica de la Facultat per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari.

Tal com recull aquest document, el límit de crèdits que es poden reconèixer no ha de ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

L’annex A1 de la normativa especifica la documentació requerida segons cada cas concret.

Cal sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits, mitjançant l’imprès corresponent, a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa.

Comparteix-ho: