Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport

Treball final de màster

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa, els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

Dins d’aquest marc, el màster universitari de Direcció d'Empreses de l'Esport inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster, de 15 crèdits ECTS.

L’estudiant ha de fer un treball que pot ser de diferents tipus, com ara el pla de negoci d’una nova empresa, el pla d’innovació del departament d’una empresa existent o el desenvolupament d’una investigació aplicada al contingut adquirit al màster, i que ha d’incloure conclusions personals que demostrin una capacitat crítica i una reflexió personal.

L’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professionalitzador, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i incorporar-hi les que són específiques (autonomia, iniciativa, posada en pràctica, etc.).

El treball està definit com a autònom, encara que hi ha un tutor que ha d’acceptar el projecte i donar orientació a l’alumne. Al llarg del desenvolupament del treball, l’estudiant es pot reunir amb el tutor per presentar-li els informes de seguiment del treball.

La Comissió de Màster designa el professorat tutor dels treballs finals del màster.

El treball es presenta i defensa en una sessió pública davant d’un tribunal.

Comparteix-ho: