Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Procediment per a l'elecció d'escola

Pràcticum II Mestre d'Educació Infantil Doble itinerari

La Facultat d’Educació assigna a cada alumne una escola per fer les pràctiques a partir de l’oferta que fan els centres acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

L’alumnat pot proposar un centre perquè la comissió de pràctiques estudiï la possibilitat d’incloure’l. Es poden fer propostes entre el 15 i el 16 de maig de 2019.

L’alumnat té la possibilitat d’escollir escola d’entre les que es proposen cada any, per ordre de nota mitjana de l’expedient, a través de l’aplicatiu GIPE seguint aquest calendari:
 

15 DE MAIG : Sessió informativa alumnat. (15:30h)

16 DE MAIG : Enquesta preferències alumnat

10 DE SETEMBRE: Preinscripció al GIPE. Durant tot el dia us heu de preinscriure a l’aplicatiu. Heu d’escollir la convocatòria que us correspon amb la matricula (grup Doble).

DEL 10 AL 13 DE SETEMBRE: Presentació de sol·licituds d'horari especial a la secretaria

A PARTIR DEL 13 DE SETEMBRE*: Consulta de les escoles disponibles

DEL 13 AL 16 DE SETEMBRE: Preselecció i tria d’escoles. Podreu consultar, preseleccionar i ordenar per preferències els centres en els quals voldríeu realitzar les practiques. Heu de fer una preselecció d’un mínim de 5.

17 DE SETEMBRE*: Assignació provisional d’escoles.

18 DE SETEMBRE: Presentació de les sol·licituds d’incidències per escrit al despatx de pràctiques (3415) o a la bústia de la Comissió de Pràctiques (vestíbul 4ª planta – Edifici Migdia). No s’admeten incidències per correu electrònic.

20 DE SETEMBRE*: Assignació definitiva d’escoles i tutors/es.

26 DE SETEMBRE: Primera tutoria (dijous)

30 DE SETEMBRE: Comença l'estada al centre

*Tots els passos es realitzaran a partir de l’aplicatiu GIPE.

La Universitat es responsabilitza de no deixar cap alumne sense escola per fer les pràctiques. En cas de qualsevol incidència una vegada acabat el procés es reassignen els alumnes implicats d’acord amb les places disponibles.

Comparteix-ho: