Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Segon curs

Podeu consultar l'aulari, el professorat, el pla docent... clicant a sobre del nom de l'assignatura.

En els casos que no hi consti el nom del professor/a significa que aquell grup encara té pendent la confirmació de l’assignació del professorat. Donat que aquesta informació es va actualitzant contínuament caldrà que feu un seguiment continuat per saber la data d’inici de les assignatures. Aquelles assignatures en les que hi consta el nom del professorat significa que començaran en la data prevista.

Primer semestre

361120 ART, SOCIETAT I EDUCACIÓ FB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30

361138 CONEIXEMENT I EXPLORACIÓ DE L'ENTORN NATURAL OB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30

361141 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30

361132 EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL FB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30

361122 MATEMÀTIQUES, CIÈNCIES EXPERIMENTALS I EDUCACIÓ FB 6 cr.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30

361036 SISTEMA EDUCATIU I ORGANITZACIÓ ESCOLAR FB 6 cr.
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30

Segon semestre

361072 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES NATURALS OB 6 cr.
Dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 19.30

361142 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA II OB 6 cr.
Dilluns, dimarts i dijous de 15.30 a 17.30

361118 INTERVENCIÓ A L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL FB 6 cr.
Dilluns, dimarts i dijous de 19.30 a 21.30

361144 PRÀCTICUM I PR 18 cr.
Divendres de 15.30 a 17.30

Comparteix-ho: