Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Tercer curs

Podeu consultar l'aulari, el professorat, el pla docent... clicant a sobre del nom de l'assignatura.

En els casos que no hi consti el nom del professor/a significa que aquell grup encara té pendent la confirmació de l’assignació del professorat. Donat que aquesta informació es va actualitzant contínuament caldrà que feu un seguiment continuat per saber la data d’inici de les assignatures. Aquelles assignatures en les que hi consta el nom del professorat significa que començaran en la data prevista.

Primer semestre

361041 ACCIÓ TUTORIAL: RELACIONS ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA I COMUNITAT FB 6 cr.
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30

361705 DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA OB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30

361055 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL OB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30

361137 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA OB 9 cr.
Dilluns de 15.30 a 17.30

361135 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA OB 9 cr.
Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30

361136 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA OB 9 cr.
Dimecres de 15.30 a 17.30

361134 DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES OB 9 cr.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30

 

Segon semestre

361137 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA OB 9 cr.
Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30

361135 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA OB 9 cr.
Dimarts de 15.30 a 17.30

361136 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA OB 9 cr.
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30

361051 DIDÀCTICA DE LES HABILITATS COMUNICATIVES OB 6 cr.
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30

361134 DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES OB 9 cr.
Dijous de 15.30 a 17.30

361029 TEORIA I PRÀCTICA DE L'ESCOLA INCLUSIVA FB 6 cr.
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30

Comparteix-ho: