Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Procediment per a l'elecció d'escola

Pràcticum I Mestre d'Educació Infantil - Doble Itinerari

Les escoles són proposades per la Facultat d'Educació, a partir d’una relació de centres acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'elecció d'escola es fa entrant a l’aplicació Practiques Externes (GIPE) que es troba al vostre Món UB.

L'assignació d'escola es farà seguint els criteris següents:

Nota mitjana de l’expedient

Nombre de crèdits superats, en cas d’empat.

 

La Facultat es responsabilitza de no deixar cap alumne sense escola per fer les pràctiques. En cas de qualsevol incidència una vegada acabat el procés es reassignen els alumnes implicats d’acord amb les places disponibles.

 

27 de maig i 29 de novembre de 2019: sessió informativa a l'alumnat D1

Del 29 de novembre al 10 de desembre de 2019: durant tot el dia t'has d'inscriure a l'aplicatiu; és molt important que escullis correctament la convocatòria que et correspon ( tutoria doble titulació) d'acord amb la teva matrícula.

Fins al 16 de gener de 2020: presentació de sol·licituds d'horari especial a la secretaria de la facultat.(formulari sol·licitud)

Del 21 al 27 de gener de 2020: tria d'escoles 3-6 (infants de 3 a 6 anys). Podràs consultar a l'aplicatiu totes les escoles disponibles per aquest pràcticum; has de fer una relació per ordre de preferència d'un mínim de 5 i d'un màxim de 20 escoles, i quan ho tinguis fet recorda de confirmar la teva preselecció dins del termini.

30 de gener de 2020: resolució de l’assignació d’escoles 3-6 que podràs consultar a l’aplicatiu.

Del 31 de gener al 6 de febrer de 2020: presentació si escau de les sol·licituds d'incidències per escrit al despatx de pràctiques (3415) o a la bústia de la Comissió de pràctiques (vestíbul 4a planta edifici migdia). No s'atenen les incidències per correu electrònic.

14 de febrer de 2020:  adjudicació definitiva d'escoles 3-6 i 0-3 (Bressol, de 0 a 3 anys)i publicació del llistat definitiu d'escoles i tutors/es

 

Comparteix-ho: