Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Perfil d'accés

Exercir com a mestre d’educació infantil comporta intervenir en un àmbit professional que exigeix una gran dedicació cap als altres, concretament cap als infants i les seves famílies, a banda dels altres professionals vinculats en el desenvolupament dels infants. És clau, per tant, disposar d’una alta competència personal i social. Especialment, és necessari disposar d’un bon equilibri emocional, i de capacitats per desenvolupar el treball en equip i per assumir els rols necessaris per dur a terme projectes en grup.

S’espera que l’estudiant del grau d’educació infantil sigui una persona amb interès per la cultura, pel coneixement humanístic i científic, i sobretot respectuosa cap a les diferents creences, pràctiques socials i cultures.

Acadèmicament, l’estudiant ha de ser capaç de regular el seu aprenentatge (planificar-se, organitzar-se, prendre i valorar les decisions, i actuar en conseqüència). Ha de poder produir, amb rigor, coneixement en el marc de l’educació tant individualment com col·lectivament, i generar noves idees a partir de la recerca i la reflexió de les diferents matèries que configuren la formació inicial del graduat en mestre d’educació infantil.
 

Comparteix-ho: