Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d'Educació Infantil

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Formació Bàsica de primer curs:
361125 Infància, salut i educació de 6 crèdits

Obligatòria de segon curs:
361144 Pràcticum I de 18 crèdits

Optatives:
399003 Reconeixement acadèmic de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Comparteix-ho: