Universitat de Barcelona

Grau de Treball Social

Presentació

 

El treball social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i desenvolupament social, la cohesió social, i l’enfortiment i alliberament de les persones. Els principis de justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals. Recolzada en les teories del treball social, les ciències socials, les humanitats i els coneixements indígenes, el treball social involucra les persones i les estructures per fer front a desafiaments de la vida i augmentar el benestar (Federació Internacional de Treballadors Socials, 2014).

El grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB) té una durada de quatre anys, amb una càrrega docent de 240 crèdits ECTS distribuïts entre matèries i assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques curriculars externes i treball final de grau (TFG). Forma part de la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques, juntament amb altres graus.

Les pràctiques curriculars externes del grau, que es duen a terme en dos cursos acadèmics (3r i 4t), és un element clau en la formació dels futurs treballadors socials.  Tenen la col·laboració d’institucions i professionals externs de la UB de diversos àmbits d’actuació en els quals s’exerceix el treball social. Aquestes pràctiques permeten aprendre a relacionar teoria i pràctica per construir i revisar de manera permanent el marc conceptual propi, i adquirir una identitat professional.

El Consell d’Estudis de Treball Social és l’òrgan col·legiat amb el mateix nombre de representants del professorat dels departaments que tenen assignada docència a l’ensenyament i dels estudiants matriculats en el grau, que vetlla per la coherència i interrelació de les diverses matèries i assignatures i la qualitat de la docència.
 

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

240

Notes de tall

8,336  (juliol 2021, inici del procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (82,6%),castellà (16,8%), anglès (0,6%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisFERRAN CORTES IZQUIERDO
Comparteix-ho: