Universitat de Barcelona

Grau de Treball Social

Objectius i competències

Objectius

Els objectius que s’han d’assolir i que defineixen l’orientació general del grau de Treball Social són els següents:

 • Adquirir coneixements de l’àmbit del treball social i dels seus mètodes, del context organitzatiu i institucional, i de les ciències socials aplicades als problemes i processos sobre els quals intervé el treball social.
 • Aplicar els coneixements a la pràctica professional del treball social, amb l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes en aquest context.
 • Analitzar i interpretar informació rellevant en el camp del treball social per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre problemes i respostes socials, i que hi incorporin la dimensió ètica.
 • Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge que permetin abordar amb un alt grau d’autonomia estudis posteriors i el desenvolupament professional propi.

Amb l’assoliment d’aquests objectius, es pretén formar professionals qualificats, capaços d’exercir la professió de treballador o treballadora social amb rigor i eficàcia en diversos contextos organitzatius i institucionals. I donar una visió de la realitat social i una resposta més pragmàtica i connectada amb les necessitats socials reals dels ciutadans.
 

Competències

Les competències generals i específiques que es desenvolupen en el grau de Treball Social, entre d’altres, són les següents:

 • Capacitat per elaborar reflexions i treballs d’anàlisi, com també per prevenir i resoldre problemes en temàtiques vinculades en l’àmbit del treball social.
 • Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes; i cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seves circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • Capacitat per donar suport i promoure el desenvolupament de xarxes socials per fer front a les necessitats, mitjançant la creació d’equips interdisciplinaris i multiorganitzacionals.
 • Capacitat per actuar en la resolució de situacions de risc derivades de l’exercici professional.
 • Capacitat per analitzar, valorar i sistematitzar la informació que proporciona el treball professional per millorar la praxi quotidiana i elaborar noves respostes a les situacions socials emergents.

Per veure totes les competències generals i específiques del grau, cal accedir a l’enllaç de la Memòria de verificació del grau (2009)

Comparteix-ho: