Universitat de Barcelona

Grau en Treball Social

Sortides professionals

Podràs treballar en els àmbits següents:

  • Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials i acció social territorial.
  • Sistema de salut: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d’atenció a drogodependents, associacions de malalts.
  • Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a famílies, tallers d’educació en la societat.
  • Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d’internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i d’agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció.
  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
  • Habitatge: programes d’habitatge de protecció social, dinamització de barris de construcció nova o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.
  • Sector terciari: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social i la promoció dels drets socials i civils.
  • Àmbits emergents del treball social: atenció en catàstrofes o emergències socials, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, peritatge social, consultoria i assessorament en projectes socials.

El treball social s’adreça a tota la població que en algun moment està en situacions de risc, de conflicte, de vulneració de drets socials i civils; promou la millora de les situacions socials (individuals, familiars o col·lectives) i les capacitats personals dels ciutadans, i facilita l’accés als serveis i recursos socials. En aquesta orientació treballa amb persones amb discapacitats, persones dependents, persones grans, infants, adolescents i joves en situació de risc, dones, immigrants i refugiats, persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.
 

Comparteix-ho: