Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Treball final de grau

El Treball de Fi de Grau en Educació Social és una tasca acadèmica orientada i tutoritzada (tutors interns i tutors externs) que realitza individualment l’estudiant per desenvolupar un projecte interdisciplinari i personalitzat d’Educació Social relacionat amb la recerca teòrica i /o pràctica així com de creació i producció de materials i recursos; o de disseny i implementació d’ activitats i projectes d’innovació, i emprenedoria social orientats cap a la transferència de coneixement. En la seva majoria relacionats amb agents socioeducatius externs, a través del qual l’estudiant integra els coneixements i les competències apreses al llarg del Grau, es defensa i avalua davant d’un tribunal, tot afavorint la millora de la inserció laboral i professional i el retorn social de la Universitat. En casos molt justificats el TFG podrà tenir una caràcter grupal.

Objectius generals del TFG

· Avaluar de forma integrada les competències assolides per l’estudiant en el grau
· Potenciar un procés de reflexió disciplinar-interdisciplinar, complexa, crítica, creativa i prospectiva en l’estudiant
· Fomentar la transferència de coneixement i el retorn social entre la Universitat i la societat
· Visibilitzar, identificar i fer conèixer la feina del educadors/res social a la societat
· Potenciar les relacions entre la Universitat i els agents externs
· Millorar la formació de competències per l´ elaboració de projectes
· Potenciar la producció creativa de materials, recursos i tecnologies per a l’Educació Social
· Afavorir la inserció laboral i la professionalització de qualitat

Pla docent.

Alguns dels treballs presentats es poden consultar en el dipòsit digital de la UB. 

Normativa del treball final de grau de la Facultat d’Educació

Comissió de Coordinació

Criteris i consells per elaborar la presentació oral i escrita del treball final de grau (TFG)

Comparteix-ho: