Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Pràctiques Externes II (4t curs - Model en extinció)

Les Pràctiques Externes II (PEII) de quart curs suposen una immersió en la pràctica professional d’un educador social com a continuació i complement de les de tercer. En aquesta ocasió s’espera que l’estudiant tingui unes capacitats assolides de tercer que li permetin una incorporació més ràpida i òptima. L’estudiant tindrà més autonomia i major grau de responsabilitat per actuar en la pràctica professional. A partir d’un anàlisi de necessitats i amb l’acord del centre, l’estudiant haurà d’elaborar una proposta de millora possible que després haurà d’implementar i avaluar.

Comparteix-ho: