Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Àmbits de pràctiques

1. Equips Bàsics d'Atenció Social (EBASP)

2. Serveis d'Intervenció Socioeducativa

2.1 Atenció a la Infància (0-12 anys)

2.2  Atenció a la Infància (12-16 anys)

3.  Espais Familiars

4. Atenció a Persones sense Llar

4.1 Centres de dia-albergs-recurs residencial

4.2 Servei d'habitatge o acolliment per a la inserció i la inclusió social

4.3 Suport sociolaboral

5. Centres Atenció a la Gent Gran

5.1 Centre de dia

5.2 Centre residencial

5.3 Casal

6. Serveis i Centres Atenció Diversitat Funcional

6.1 Escola

6.2 Habitatge

6.3 Centres ocupacionals

7. Serveis Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

8. Centres Residencials d'Acció Educativa per a Infants i Adolescents

8.1 CRAE

8.1.1 CRAE de 0 a 6 anys

8.1.2 CRAE de 6 a 12 anys

8.1.3 CRAE adolescents (nois, noies i/o mixt)

8.1.4 CRAE diversitat funcional

8.1.5 CRAE maternal

8.1.6 CRAE transversal/vertical

8.2 Centre residencial d'educació intensiva (CREI)

8.3 Pis assistit de 16 a 18 anys

8.4 Centres de primera acollida

9. Serveis i Centres d'Atenció a la Dona

9.1 Informació a les dones(especialment) sobre la violència (PIAD's, CIRD, EADS...)

9.2 Casa d'acollida per a dones maltractades

10. Serveis i Centres d'Atenció a Situacions de Prostitució

10.1 Acompanyament al carrer

10.2 Centre residencial

10.3 Inserció sociolaboral

11. Immigració Intercultural

12. Centres i Programes de Justícia

12.1 Centre penitenciari

12.2 Mesures penals alternatives

12.3 Programes d'atenció a la víctima

12.4 Justícia juvenil

12.4.1 Assessorament tècnic

12.4.2 Medi obert

12.4.3 Internament i centres educatius

13. Programes i Serveis en l'Àmbit de l'Educació

13.1 Educadors dins escoles i instituts

13.1.1 Suport intensiu d'escolarització per la inclusió (SIEI)

13.1.2 Aula d'acollida

13.1.3 Aula oberta i projecte singulars (programes de diversificació curricular)

13.2  Educació de persones adultes

13.3 Educadors de suport per a la promoció de l'èxit escolar

13.4 UEC

13.5 Comunitat educativa

13.6 Programa de formació i inserció (PFI i similars: PIP, PTT, FIAP, FQPI, formació dual, etc.)

14. Centres, Serveis i/o programes d'inserció laboral

14.1 Programes de formació i inserció (PFI) per a joves

14.2 Inserció laboral amb persones en diferents situacions de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió

15. Centres i Serveis de Cultura i Temps Lliure

15.1 Casal d'infants

15.2 Casal de joves

15.3 Centre cívic

16. Plans i Programes de Desenvolupament Comunitari

16.1 Plans i programes d'acció comunitària

16.2 Teatre social, circ, fotografia, etc.

17. Centres i Serveis d'Atenció al Consum de Drogues

17.1 Centre de dia

17.2 Comunitat terapèutica

17.3 CAS

17.4 Pis amb suport

18. Centres i Serveis de Salut

18.1 Atenció a situacions de malaltia (VIH)

18.2 Promoció de la salut (prevenció de drogodependències, prevenció trastorns alimentaris, etc.)

18.3 Atenció a infància i família hospitalitzada

19. Centres i Serveis d'Atenció als Trastorns Alimentaris

19.1 Informació / suport

19.2 Pis / residència

19.3 Hospital de dia

20. Centres i Serveis de Salut Mental

20.1 Club social

20.2 Serveis comunitaris

20.3 Centre residencial

20.4 Hospital de dia

21. Serveis de Suport als Joves

21.1 Espais Joves

Comparteix-ho: