Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Reconeixement de l'experiència laboral

Es pot reconèixer l’experiència laboral en l'àmbit de l'Eduació Social. Si es reconeixen les pràctiques de l’estudiant, aquest no participa als seminaris n’hi realitza cap treball.

Es recomana fer una tutòria, prèvia a la sol·licitud, amb el cap d'estudis. 

Criteris per Pràctiques externes 1

Acreditar mitjançant la història de vida laboral un mínim de 2400 hores de treball en l'àmbit de l’Educació Social.

Criteris per Pràctiques externes 2

Acreditar mitjançant la història de vida laboral un mínim de 1800 hores de treball en l'àmbit de l’Educació Social. Aquest reconeixement sols es pot sol·licitar si s'han superat les Pràctiques externes 1 (convalidades o aprovades).

Criteris Pràctiques externes 1 i 2

Per convalidar Pràctiques externes 1 i 2 alhora, cal acreditar mitjançant la història de vida laboral un mínim de 4200 hores de treball en l'àmbit de l’Educació Social.  

Procediment:

Cal formalitzar la sol·licitud i realitzar el pagament del tràmit accedint a l'aplicació amb l’identificador i contrasenya de MónUB SOL·LICITUD

Un cop realitzada caldrà imprimir el resguard que obtindreu de l’aplicació i presentar-lo a la Secretaria d’Estudiants i Docència amb la següent documentació:

Història de la vida laboral
Fotocòpies dels contractes laborals on s’especifiqui la categoria laboral,
Acreditació de funcions i tasques signat per la direcció del centre
Currículum Vitae

Comparteix-ho: