Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Reconeixement del lloc de treball com a lloc de pràctiques

L’estudiant pot sol.licitar realitzar les pràctiques al lloc de treball. L'estudiant haurà de participar als seminaris de pràctiques amb la resta d'estudiants i realitzar el treball demanat.

El criteri principal per poder acceptar el lloc de treball com lloc on fer les pràctiques són les funcions que realitza l'estudiant en el centre. Aquestes funcions s'han d'assimilar a les de l'educador/a.

L'estudiant haurà de participar als seminaris de pràctiques amb la resta d'estudiants i realitzar el treball demanat.

Procediment

Dijous 9 de Maig de 2019: L'estudiant haurà de passar per la sessió de tutoria que tindrà lloc de 12 a 15h a la Sala de Comissions de l'Edifici Migdia I (4a planta, al costat de la Oficina de Pràctiques) i presentar la documentació requerida per l'acceptació d'aquesta modalitat de pràctiques.

Podeu consultar tota la informació i la documentació a entregar en el document informatiu de Casuístiques especials.

A part de la documentació requerida s'haurà de presentar també:

 

Si l'estudiant no pot passar, pot venir una altra persona en nom seu.

AVÍS: Degut a la vaga d'estudiants convocada pel dia 9 de maig, els estudiants que vulguin presentar la documentació per sol.licitar una casuística especial ho podran fer també dilluns 13 de maig de 2019 de 16 a 17.30h a la Oficina de Pràctiques (Edifici Migdia 1 - 4a planta). La data del dia 9 de maig es manté pels estudiants que vulguin assistir.

S'AMPLIA EL TERMINI PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ: Els estudiants que vulguin acollir-se a la modalitat de casuística especial poden entregar la documentació fins dilluns 20 de maig de 2019 a la finestreta de pràctiques de la Secretaria de la Facultat.

 

 

Comparteix-ho: