Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 30
Pràctiques externes 30
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

Primer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur 1 OB 6
Història de l'Educació Social 1 FB 6
Identitat i Desenvolupament Professional 1 OB 6
Polítiques Socials i Educatives 1 FB 6
Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 1 OB 6
Antropologia Cultural 2 FB 6
Drets Humans i Marcs Legals de l'Educació Social 2 FB 6
Psicologia Social i de les Organitzacions 2 FB 6
Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu 2 FB 6
Sociologia de l'Educació 2 FB 6
Segon curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Àmbits Professionals Actuals i Emergents 1 OB 6
Desenvolupament Comunitari 1 OB 6
Exclusió Social, Conflicte i Mediació 1 OB 6
Fonaments Didàctics de l'Acció Socioeducativa 1 FB 6
Teories i Institucions Educatives 1 FB 6
Acció Socioeducativa en Situacions d'Inclusió i Exclusió Social 2 OB 6
Animació Sociocultural i Educació en el Temps Lliure 2 OB 6
Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa 2 OB 6
Educació de Persones Adultes 2 OB 6
Psicologia del Desenvolupament 2 FB 6
Tercer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Pràctiques Externes 0 PR 24
Supervisió de Pràctiques Externes 0 PR 6
Anàlisi de les Relacions Educatives 1 OB 6
Ètica, Valors i Educació Social 1 OB 6
Pedagogia Social 1 OB 6
Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius 1 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
Quart curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 0 TR 12
Comunicació Interpersonal i Social en l'Exercici Professional 1 OB 6
Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius 1 OB 6
Investigació Socioeducativa 1 OB 6
Art i Cultura en l'Educació Social 2 OB 6
Comparteix-ho: