Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

Reconeixement de crèdits per admissió a la universitat per a titulats de cicles formatius de grau superior en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Formació Bàsica de primer curs:
360705 Psicologia en educació de 6 crèdits

Obligatòria de quart curs:
360721 Intervenció educativa per a la inclusió social de 6 crèdits

Optatives:
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Formació Bàsica de primer curs:
360701 Didàctica i currículum de 6 crèdits

Optatives:
361269 Educació, formació i salut de 3 crèdits
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits
361266 Orientació personal i professional de 3 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Comparteix-ho: