Business Intelligence

 

Cap a una universitat data driven

El Servei d'Organització i Qualitat participa activament, junt amb l'Àrea de Tecnologies i unitats de les diferents àrees funcionals en la transformació digital de la nostra Universitat.

Estem treballant paral·lelament en la implementació del programa de governança de dades i en la provisió de serveis de valorització dades.

Entenem la cultura data driven com una peça clau dins de la nostra transformació digital. Estem integrant les dades provinents dels diferents sistemes d'informació de la casa per facilitar la seva explotació d'acord amb unes normes de governança.

La idea és facilitar:

  • Quadres de comandament per usuaris finals
  • Autoservei de dades per a les àrees funcionals 

 

Hem posat a l'abast de la comunitat el quadre de comandament d'indicadors bàsics acadèmics:

 

Ja és plenament operatius el quadre de comandament per l'acreditació del doctorat, grau i màster, així com el quadre de comandament de mobilitat als ensenyaments de grau i màster.

 

Com a complement als quadres d'acreditació de les titulacions, s'han creat també aquests quadres de comandament amb les resultats de diferents enquestes