International Week

Setmana d'acollida 

La setmana anterior a començar cada semestre farem la setmana d'acollida. Durant aquesta setmana tindreu una reunió amb el vostre tutor assignat a la UB i assistireu a sessions de benvinguda i seminaris informatius pel que fa els diferents aspectes de la vostra estada a la Facultat d'Educació (actualment aquestes sessions son virtuals)

 

Induction Week

The week before starting each semester we will do the induction week. During this week you will have a meeting with your tutor at the UB and you will attend welcome sessions and informative seminars regarding the different aspects of your stay at the Faculty of Education (currently these sessions are online)

Comparteix-ho: