Oficina d'Afers Generals

L’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre d'Educació té com a funcions principals gestionar els assumptes relacionats amb el personal, gestionar el Pla de Dedicació del Professorat, gestionar els permisos i les llicències i la gestió horària del PAS, elaborar i gestionar el pressupost, gestionar els espais i controlar l’estat de les instal·lacions, encarregar-se del correu, de l’inventari, els viatges, la gestió de les compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis, gestionar els continguts del web del centre, recopilar i subministrar dades, donar suport a l’organització d’actes institucionals, fer enllaç amb els punts d’atenció als usuaris i col·laborar amb la unitat de Màrqueting per al finançament extern i les campanyes publicitàries.

Comparteix-ho: