Usos lingüístics

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals, tant acadèmics com administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya, i també l’anglès segons la planificació de cada facultat. Així mateix, es promou el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat plurilingüe, d’una banda, i millorar les competències lingüístiques de l’alumnat, d’una altra.

El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professorat. Pel que fa a l’alumnat de mobilitat entrant, també es preveu la possibilitat d’utilitzar altres llengües en les activitats avaluatives, si això s’acorda prèviament amb el professorat.

Cada centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic, així que en formalitzar la matrícula l’alumnat pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe de cada assignatura. La llengua indicada no es canvia i es manté durant tot el curs.

L’alumnat de mobilitat té a la seva disposició un curs intensiu de nivell inicial, deu dies abans de l’inici de cada semestre, i el Programa d’acollida lingüística, que inclou les activitats de la Borsa d’intercanvi lingüístic. Es pot consultar el calendari dels cursos, els centres on s’imparteixen i el sistema d’inscripció al web dels Serveis Lingüístics.

Dinamització Lingüística

La Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, que es va crear seguint el Pla de dinamització lingüística, està constituïda per divuit comissions de dinamització lingüística (CDL), una per cada centre universitari, que actuen com a nusos dinamitzadors de la Xarxa. S’encarrega de fomentar l’ús del català a la Facultat. Organitza activitats com ara cursos de català per als estudiants (crèdits de lliure elecció), per al PAS i per al professorat.

A la facultat funcionen els serveis lingüístics següents:

  • Comissió de Dinamització Lingüística de la facultat d’Educació.
  • Roda Mundet. Impulsat per les comissions de Dinamització Lingüística de les facultats d’Educació i de Psicologia i els Serveis Lingüístics de la UB. Serveis Lingüístics de la UB.

Contacte

Comparteix-ho: