Instal·lacions i equipaments

La Facultat d'Educació duu a terme la seva activitat al Campus Mundet, específicament als edificis següents: 

Equip Deganal i Caps d'Estudis

Secretaria d'Estudiants i Docència 

Oficina de Relacions Internacionals

Oficina d'Aprenentatge Servei (ApS)

Oficina d'ORUS 

Oficina de la Comissió de Pràctiques 

Oficina de la Comissió de Treball de Fi de Grau (TFG) 

Sala de l'Alumnat 

Sales de Graus

Aules de Docència 

Aules d'informàtica de Docència 

Aules especialitzades de Música 

Aules especialitzades d'Educació Visual i Plàstica 

Laboratoris de Física, Química, Biologia i Geologia 

 

Aules de Docència 

Aules d'informàtica de Docència 

Aula d'informàtica per usuaris 

Aula Magna 

Espais de Recerca

Copisteria i Llibreria

 

Comparteix-ho: