Seguretat i Salut

Pla d'autoprotecció (Campus Diagonal)

En cas d'emergències dins horari laboral truqueu a:

 • Campus Diagonal:

Punt d'informació Edifici A
Tel. 93 40 21887

Punt d'informació Edifici B
Tel. 93 40 21888

 • Campus de l'Alimentació de Torribera:

Punt d'informació Edifici Gaudi
Tel. 93 40 33737

Punt d'informació Edifici La Masia
Tel. 93 40 31978

Punt d'informació Edifici Marina
Tel. 93 40 31988

Punt d'informació Edifici Verdaguer
Tel. 93 40 31953

En cas d'emergències fora de l'horari laboral o en cas d'urgència vital truqueu a:

Emergències
Tel. 112

 

En cas d’urgència vital truqueu immediatament al 112

En cas d’accident a la facultat, si no és una urgència vital i no és necessària una atenció o evacuació immediata contacteu truqueu a

 • Laborables de 8 a 18 h truqueu al Servei Mèdic UB 934 024 597.
 • Resta d’horaris consulteu la informació segons col·lectiu a l’enllaç  
 • Important: En tots els casos d’accident sempre heu d’emplenar la Notificació d’accident  i fer una còpia en .pdf abans d’enviar-la a l’OSSMA. S’hauria de notificar a l’Administració del Centre fent arribar la còpia en pdf

 

MODEL DE DOCÈNCIA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ PER AL CURS ACADÈMIC 2021-2022

 

                                                                  

El 2 de setembre es va aprovar la RESOLUCIÓ SLT/2704/2021 del Departament de Salut que permet -en el desenvolupament de les activitats teòriques presencials- “considerar la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l’estudiantat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i havent d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT”.

En relació a les directrius per al curs acadèmic 2021-2022, el rector de la Universitat de Barcelona ha adoptat el 8 de setembre una resolució que habilita als centres a “fer la planificació del curs considerant la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 70% de l’estudiantat, d’acord amb les indicacions del Pla del PROCICAT i del Pla de Contingència de la UB”.

Prenent com a base les resolucions esmentades, s’ha analitzat la matrícula de l’alumnat dels ensenyaments de grau -majoritària en el nostre centre- i la seva distribució en diferents franges horàries en cadascun dels dos campus (Campus Diagonal i Campus de l’Alimentació de Torribera), i s’ha confirmat que no se superarà la presencialitat simultània del 70% de l’estudiantat (incloent també l’alumnat de màsters universitaris i títols propis) a la facultat ni en cap dels dos campus.

L’equip deganal conjuntament amb les caps d’estudis dels ensenyaments de grau han acordat que la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació recuperi el curs acadèmic 2021-2022 el Model de docència “PRESENCIAL”, tal com està establert en les memòries de verificació dels ensenyaments universitaris que s’imparteixen a la Facultat.

 • En aquest sentit, es permet l’assistència de tots els estudiants de grau matriculats a les activitats acadèmiques desenvolupades a l’aula (docència teòrica i altres).
 • En aquest context, és fonamental que l’estudiant assisteixi a l’aula assignada en funció del grup de docència en què s’ha matriculat de cada assignatura.
 • La presencialitat a la Facultat comporta adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva que estableix el Pla de Contingència de la UB. Aquestes mesures de seguretat es troben recollides en documents específics per al professorat i estudiantat de la Facultat de cadascun dels dos campus.  
 • El model de docència “PRESENCIAL” no contempla la transmissió de classes en streaming i/o l’enregistrament de les sessions.
   

Mesures seguretat COVID-19 a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Campus Diagonal

Campus de l'Alimentació de Torribera

 

Seguretat en temps de COVID-19