Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Informació de matrícula

  • No es faran matrícules de manera presencial a la secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la facultat. Llegiu detingudament les següents instruccions: portal de Benvinguda.

 

  • Sessió informativa estudiants de nou accés
Alumnes amb plaça assignada en 1a preferència, renúncies a reassignació, més grans de 25 anys i més grans de 40 anys

Dia

Hora Videoconferència
14 de juliol 10.00 Sessió informativa

 

Presentació de la Cap d'Estudis de Nutrició Humana i Dietètica

Cada estudiant amb plaça assignada per preinscripció universitària, tindrà un dia i hora de matrícula.

Consulteu, el vostre dia i hora assignat

El criteri d'ordre d'accés a l'automatrícula emprat ha estat la nota d'admissió que facilita l'Oficina de preinscripció universitària.

L'inici de la docència serà el 14 de setembre de 2021

Consulteu:

Horaris de Teoria 1r del curs 2021-22

Grups de pràctiques 1er Curs - primer i segon semestre

 

  • Reserva Pack de material de pràctiques de Laboratori Online:

El Campus de l’Alimentació de Torribera posa a disposició dels estudiants, la possibilitat de fer la reserva del material necessari per poder realitzar les pràctiques de laboratori. Sense aquest material no es podrà accedir als laboratoris.

  1. Reserva online al web de l’empresa proveïdora. NIEMON IMPRESSIONS.
  2. Recollida del material al Campus de l’Alimentació de Torribera:

13 de setembre de 9,30 a 17.00 h Edifici Marina

 

Consulteu la documentació a presentar si escau per matricula

Estudiants provinents de cicles formatius de grau superior-CFGS amb reconeixement: Trobareu més informació de convalidació de CFGS, cliqueu aquí.

Comparteix-ho: