Universitat de Barcelona

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Anul·lació de matrícula

Anul·lació total de matrícula alumnes de nou accés

  • Per malaltia greu de l'estudiant. En aquest cas, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits dels qual us heu matriculat. Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut. Si sou estudiants de primer any, podeu demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.
  • Per defunció de l’estudiant.
  • Per matrícula en un altre centre de la Universitat o en altres universitats públiques de l'Estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitàri català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària.  En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 27 d’octubre del 2022, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
  • Per interès personal estudiants de nou accés.

Només si et matricules per primera vegada vies 0/4 a la Universitat en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 28 de setembre de 2022 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a devolució de l’import dels crèdits matriculats. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

Pots fer la sol·licitud online

Sempre que no s'hagin indicat altres dates, els terminis de sol·licitud d'anul·lació total de matrícula seran en tot cas:

  • Matricula de primer semestre i anual: fins al 29 d'octubre de 2022.
  • Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: fins el 7 de març 2023

Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat pot acordar l'anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació. En cas contrari no s'estudiarà la sol·licitud.

L'anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

Podeu fer la sol·licitud online.
Comparteix-ho: