Jornades de Recerca

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació té com a objectiu contribuir a la salut i al benestar, en tots els àmbits de les ciències farmacèutiques mitjançant la formació de professionals competents, la promoció de la recerca, innovació i desenvolupament, i la creació, transferència i difusió del coneixement.

Per tal d’incidir en la promoció de la recerca, s’organitzen Jornades de Recerca a la Facultat, dirigides a:

  • A totes aquelles persones amb interès per la recerca i de forma molt especial als alumnes de doctorat i alumnes de Grau de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica
  • Al personal docent, investigador i de serveis de la nostra Facultat

XII Jornada de Recerca

XII Jornada de Recerca

 

 

 

 

El proper 30 d'octubre de 2019 tindrà lloc la XII Jornada de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, oberta a tots els estudiants de la Facultat interessats en la recerca així com el PDI.

 

  • Inscripcions:

 

  1. Estudiants amb vinculació de recerca a un Departament de la Facultat: a cada Secció departamental trobareu un full per formalitzar la inscripció a la Jornada, ja sigui com oient, o amb presentació d’un pòster.
  2. Els estudiants de Grau s´han d’inscriure en aquest link per optar al reconeixement de 1,0 ECTS. Requisits i avaluació.

 

  • Premis concedits per Fedefarma: 400, 300 i 200 euros, pòsters: dos premis de 50 euros.

 

  • Abstracts: Els ponents de les presentacions orals han de presentar un abstract segons el model adjunt. Data límit 10 d’octubre.

 

  • Pòsters: Com a màxim es pot presentar un per persona inscrita. Qualsevol estudiant de doctorat o màster de la Facultat pot participar.

 

  • Programa
  • Tríptic

Material Informatiu

XII Jornada de recerca 2019

XI Jornada de recerca 2018

X Jornada de recerca 2017

IX Jornada de recerca 2016

VIII Jornada de recerca 2015

VII  Jornada de recerca 2014

VI  Jornada de recerca 2013

V  Jornada de recerca 2012

Comparteix-ho: