Jornades de Recerca

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació té com a objectiu contribuir a la salut i al benestar, en tots els àmbits de les ciències farmacèutiques mitjançant la formació de professionals competents, la promoció de la recerca, innovació i desenvolupament, i la creació, transferència i difusió del coneixement.

Per tal d’incidir en la promoció de la recerca, s’organitzen Jornades de Recerca a la Facultat, dirigides a:

  • A totes aquelles persones amb interès per la recerca i de forma molt especial als alumnes de doctorat i alumnes de Grau de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica
  • Al personal docent, investigador i de serveis de la nostra Facultat

Seminaris de recerca i seminaris tecnològics de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

XII Jornada de Recerca

XII Jornada de Recerca

 

 

 

 

El proper 30 d'octubre de 2019 tindrà lloc la XII Jornada de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, oberta a tots els estudiants de la Facultat interessats en la recerca així com el PDI.

 

  • Inscripcions:

 

  1. Estudiants amb vinculació de recerca a un Departament de la Facultat: a cada Secció departamental trobareu un full per formalitzar la inscripció a la Jornada, ja sigui com oient, o amb presentació d’un pòster.
  2. Els estudiants de Grau s´han d’inscriure en aquest link per optar al reconeixement de 1,0 ECTS. Requisits i avaluació.

 

  • Premis concedits per Fedefarma: 400, 300 i 200 euros, pòsters: dos premis de 50 euros.

 

  • Abstracts: Els ponents de les presentacions orals han de presentar un abstract segons el model adjunt. Data límit 10 d’octubre.

 

  • Pòsters: Com a màxim es pot presentar un per persona inscrita. Qualsevol estudiant de doctorat o màster de la Facultat pot participar.

 

  • Programa
  • Tríptic

Material Informatiu

XII Jornada de recerca 2019

XI Jornada de recerca 2018

X Jornada de recerca 2017

IX Jornada de recerca 2016

VIII Jornada de recerca 2015

VII  Jornada de recerca 2014

VI  Jornada de recerca 2013

V  Jornada de recerca 2012

Comparteix-ho: