Activitat de recerca, innovació i transferència

Presentació activitat recerca

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació és un dels centres més actius en recerca de la Universitat de Barcelona, com queda palès pel nombre i qualitat de les publicacions en revistes científiques i llibres, projectes de recerca i comunicacions en congressos.

A part d’una recerca bàsica centrada en una àmplia varietat de disciplines, també es desenvolupen diferents línies de recerca aplicada, amb una clara vocació d’innovació i de transferència dels resultats d’aquesta recerca als sectors productius.

Comparteix-ho: