Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Organització i metodologia docent

L’activitat docent compta amb classes teòrico-pràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l’estudiant. La metodologia docent inclou classes magistrals, col·loquis, exposicions a classe, treballs escrits, seminaris, visites a empreses farmacèutiques, xerrades per professionals del sector Mèdico-farmatèutic, etc. Durant el curs s’utilitza activament el Campus virtual i altres recursos electrònics. Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben en els plans docents.

L’ensenyament és presencial, en horari de tarda de dilluns a divendres, i alguna pràctica al mati. Consultar horari específic de cada assignatura en l’apartat horari del WEB

Nombre d’estudiants: 60

Les classes tenen lloc a les Facultats de Farmàcia, i Medicina. Participen en la docència Professors de les facultats de Farmàcia i Medicina.

Comparteix-ho: