Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Introducció a la Biofarmàcia i Farmacocinètica OT 1r semestre 2.5
Introducció a la Farmàcia Galènica OT 1r semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Aïllament i Anàlisi de Productes Naturals Bioactius OT 2n semestre 2.5
Anàlisi Instrumental per a la Investigació i el Control de Medicaments OB 1r semestre 5
Aplicacions de la Biofarmàcia i Farmacocinètica en el Desenvolupament i Control de Medicaments OT 2n semestre 2.5
Aspectes Cel·lulars i Moleculars de la Inflamació i el Dolor OT 2n semestre 2.5
Avaluació de la Toxicitat OT 2n semestre 2.5
Avenços en Farmacologia i Terapèutica OB 1r semestre 5
Avenços en la Reducció, el Refinament i el Reemplaçament (3R) de l'Ús d'Animals d'Experimentació OT 2n semestre 2.5
Avenços en Química Terapèutica OT 2n semestre 2.5
Bioestadística i Informàtica Aplicada OT 1r semestre 2.5
Bioinformàtica en el Disseny de Fàrmacs OT 1r semestre 2.5
Desenvolupament i Formulació de Formes Farmacèutiques OB 1r semestre 5
Estabilitat de Medicaments OT 2n semestre 2.5
Interaccions entre Aliments i Medicaments OT 1r semestre 2.5
Investigació Documental OT 1r semestre 2.5
Recursos Vegetals i Productes Naturals OT 2n semestre 5
Sistemes Nanoestructurats d'Alliberament Controlat de Fàrmacs OT 2n semestre 2.5
Tècniques d'Assaigs Immunoenzimàtics OT 2n semestre 2.5
Tècniques de Control Fisicoquímic i Galènic OT 2n semestre 2.5
Transferència de Tecnologia, Gestió, Màrqueting i Bioètica OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre
2n semestre
20
Validació a la Indústria Farmacèutica OT 2n semestre 2.5
Comparteix-ho: