Presentació

Ortopèdia per a Farmacèutics Presentació

Aquest màster capacita el farmacèutic com a tècnic responsable per exercir l’adaptació i la fabricació a mida de productes d’ortopèdia (RD 437/2002 de 10 de maig).

Vídeo presentació
 

Vídeo antics alumnes

Objectius

Programa informatiu

El farmacèutic i tècnic ortopèdic forma part d’un servei professional de salut i ajuda a millorar la qualitat de vida en totes les etapes de la vida i les condicions de salut de la població.

L’objectiu general del Màster de formació permanent en Ortopèdia per a farmacèutics és que l’alumne adquireixi els coneixements i les habilitats pràctiques per elaborar, adaptar i dispensar correctament articles ortopèdics. També tracta especialment els diferents tipus de materials i la documentació necessària a cada cas per dispensar articles ortopèdics d’acord amb la legislació actual.

El Màster treballa continguts teòrics i pràctics que permeten:

 • dominar els coneixements anatòmics, fisiològics i patològics relacionats amb l’ortopèdia
 • dissenyar, elaborar i adaptar els aparells ortopèdics
 • obtenir la competència necessària per dispensar ortesis, pròtesis i altres dispositius
 • assessorar al pacient en tot el procés (presa de mides, comprovació, adaptació, seguiment)
 • adquirir els coneixements necessaris per obtenir la llicència de funcionament tant si el centre està situat a dintre com a fora de la farmàcia comunitària
 • comprendre i tenir esperit crític envers la literatura referida als productes d’ortopèdia
 • aplicar la legislació sanitària que afecta el sector de l’ortopèdia.

Hores de classe. 60 ECTS. El Màster d’Ortopèdia per a farmacèutics segueix les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i està dissenyat en crèdits ECTS (European Credit Transfer System). El 45 % de la totalitat de les hores de classe corresponen a classes pràctiques.

Metodologia docent flexible. S’ofereixen dos formats: presencial o híbrid. Ambdós formats garanteixen la mateixa formació teòrica (participativa i dinàmica, ja sigui des de casa o des de l’aula) i pràctiques presencials, indispensables per assolir la capacitació.

 

TEORIA

 • Classes teòriques dinamitzades amb l’ús de mitjans informàtics i audiovisuals que permeten visualitzar i comprendre els continguts i interaccionar amb el professorat, tant presencialment a l’aula com en webinar en temps real. El material gràfic que s’utilitza en les sessions està a disposició dels alumnes al campus virtual. Aquest espai també és un lloc de debat i de comunicació amb el professorat i d’organització del curs.
 • Resolució de casos pràctics per aplicar els coneixements adquirits. En aquestes sessions treballem amb material divers d’ús en ortopèdia.

PRÀCTIQUES

 • Pràctiques amb models anatòmics i amb dispositius per fer valoracions funcionals (entre altres, electromiografia, estudi de la marxa) del sistema muscular i esquelètic.
 • Tallers per fer i ajustar ortesis de l’extremitat superior, del tronc i de l’extremitat inferior: presa de mides, elaboració de motlles d’escaiola, tècniques de termomodelatge. Sessions demostratives de l’aplicabilitat dels diferents tipus d’ortesis comercialitzades.
 • Taller de plantilles per interpretar, valorar, prendre mides, material, disseny, fabricació i adaptació.
 • Pràctiques en diversos tallers d’ortopèdia

 

Calendari orientatiu edició 2023-2024: les classes del màster s’imparteixen en 10 setmanes repartides entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024:

 • TEORIA: 5 setmanes de 9 a 14 h
 • PRÀCTIQUES: 5 setmanes de 9 a 18 h

El Treball de Fi de Màster es presentarà al maig de 2024.

 

Calendari

L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i exigeix una participació del 80%.

Cada assignatura és avaluada de forma continuada mitjançant diferents activitats proposades al llarg del curs. A més, totes les assignatures tenen un examen final escrit, que s’ha de fer de manera presencial durant les pràctiques.

El Treball de Fi de Màster segueix la normativa de la UB per a màsters oficials i consisteix a dissenyar una ortopèdia. S’avalua la memòria del treball, la presentació i la defensa pública.

Direcció

Raquel Martín Venegas, professora agregada del Departament de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona.

Elena Palau Roig, vocal d’Ortopèdia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Coordinació

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Empar Serés Figueras, farmacèutica del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Persona de contacte

Mayte Roldán

troldan@cofb.net

93 244 07 13

Allotjament: podeu consultar la següent pàgina web per veure els diversos tipus d’allotjament que la Universitat de Barcelona posa a l’abast: https://www.ub.edu/allotjament/


El Col·legi Major Penyafort-Montserrat (www.penyafort.ub.edu) es troba molt a prop de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB, on es realitzen gran part de les pràctiques.

TEORIA: segons format escollit, la teoria es realitza de forma virtual o presencialment al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

PRÀCTIQUES: les sessions pràctiques es realitzen principalment a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB). També es realitzen pràctiques a l’Hospital Podològic de la UB, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, així com pràctiques externes a tallers d’ortopèdia en empreses del sector.

Comparteix-ho: