Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars són voluntàries, no formen part del pla d'estudis i no tenen reconeixement en crèdits acadèmics. En tot cas,  les pràctiques es podràn realitzar mitjançant  la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat i  l'Empresa o Institució, prèvi a la generació d'un projecte formatiu signats per Universitat, Empresa i Estudiant.

Requisits que han de complir els estudiants per fer pràctiques extracurriculars:

  • L'estudiant ha d'estar matriculat en qualsevol titulació oficial que s'imparteixi a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  • En cas dels ensenyaments de grau, els estudiants han d'haver superat el 50% dels crèdits.
  • No tenir cap relació laboral amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques
     

Les empreses poden oferir pràctiques extracurriculars. Les empreses han d'escollir el Campus al qual vulguin vincular/publicar l'oferta.

Grau de Farmàcia: Campus Diagonal

Graus en Nutrició Humana i Dieètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments: Campus Torribera

Els estudiants interessats en alguna d'aquestes ofertes o que hagin contactat amb l'empresa, s'han d'inscriure al programa de gestió de pràctiques (GIPE). Les pràctiques extracurriculars tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic prorrogables a 900 hores màxim i s'han de dur a terme dins del període acadèmic que dóna dret la matrícula, en cap cas no es poden fer més enllà de la finalització del curs oficial de la UB i del centre. A aquests efectes s'entén que el curs acadèmic oficial de la UB finalitza el dia 14 de setembre.

Contacte:

 

Comparteix-ho: