Pràctiques curriculars

En funció del pla d’estudis de cada ensenyament de grau o màster, la Facultat ofereix a l’estudiant la possibilitat de desenvolupar pràctiques curriculars en diverses entitats col·laboradores com a part de la seva formació universitària i formant part d’una assignatura del pla d’estudis.

L'assignatura, doncs, consisteix en la realització de pràctiques externes en empreses i institucions prèviament designades per la facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i sota la supervisió d'un tutor assignat per l'empresa i suposa la realització per part de l'estudiant d'una memòria final i per part del tutor d'empresa, d'un informe de seguiment.

La realització de les practiques curriculars està regulada en el RD 1707/2011 (BOE-A-2011-19362) i per la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat de Barcelona (aprovada per la Comissió Acadèmica el 27 d'abril del 2012 i pel Consell de Govern el 8 de maig del 2012).

Comparteix-ho: